Adhel Chol
 • Height 6'1" / 185 cm
 • Bust 33.5" / 85 cm
 • Waist 25.5" / 65 cm
 • Hips 37" / 94 cm
 • Shoe 7 UK / 40.5 EU
 • Hair Dark Brown
 • Eyes Brown
Adhel Chol
Eva A
 • Height 5'10.5" / 179 cm
 • Bust 34.5" / 87 cm
 • Waist 23.5" / 60 cm
 • Hips 36" / 91 cm
 • Shoe 7 UK / 41 EU
 • Hair Platinum Blonde
 • Eyes Blue
Eva A
Kathriin Usai
 • Height 5'11.5" / 181 cm
 • Bust 32" / 81 cm
 • Waist 24.5" / 62 cm
 • Hips 33.5" / 85 cm
 • Shoe 7 UK / 40.5 EU
 • Hair Brown
 • Eyes Brown
Kathriin Usai
Katie May Neels
 • Height 5'10" / 178 cm
 • Bust 31" / 79 cm
 • Waist 23" / 58 cm
 • Hips 34" / 86 cm
 • Shoe 6.5 UK / 40 EU
 • Hair Blonde
 • Eyes Green
Katie May Neels
LOTTE KRATZER
 • Height 5'9.5" / 176 cm
 • Bust 33.5" / 85 cm
 • Waist 23.5" / 60 cm
 • Hips 35.5" / 90 cm
 • Shoe 6.5 UK / 40 EU
 • Hair Blonde
 • Eyes Blue
Lotte Kratzer
Mary
 • Height 5'10.5" / 179 cm
 • Bust 31.5" / 80 cm
 • Waist 23" / 58 cm
 • Hips 34.5" / 88 cm
 • Shoe 6 UK / 39 EU
 • Hair Brown
 • Eyes Blue/Grey
Mary
Meiqiao Niu
 • Height 5'10.5" / 179 cm
 • Bust 31" / 79 cm
 • Waist 24" / 61 cm
 • Hips 34.5" / 87 cm
 • Shoe 6 UK / 39.5 EU
 • Hair Black
 • Eyes Black
Meiqiao Niu
NOA ABBENHUIS
 • Height 5'10.5" / 179 cm
 • Bust 32.5" / 82 cm
 • Waist 25" / 64 cm
 • Hips 34.5" / 87 cm
 • Shoe 6 UK / 39 EU
 • Hair Blonde
 • Eyes Green
Noa Abbenhuis
NYKHOR PAUL
 • Height 5'11" / 180 cm
 • Bust 32" / 81 cm
 • Waist 23.5" / 60 cm
 • Hips 34" / 86 cm
 • Shoe 7 UK / 41 EU
 • Hair Black
 • Eyes Brown
Nykhor Paul
Shan Khan
 • Height 5'10" / 178 cm
 • Bust 32.5" / 83 cm
 • Waist 24" / 61 cm
 • Hips 35" / 89 cm
 • Shoe 6.5 UK / 40 EU
 • Hair Dark Brown
 • Eyes Brown
Shan Khan
Tasha Malek
 • Height 5'10" / 178 cm
 • Bust 30" / 76 cm
 • Waist 24" / 61 cm
 • Hips 34" / 86 cm
 • Shoe 6.5 UK / 40 EU
 • Hair Dark Brown
 • Eyes Brown
Tasha Malek
TRICIA AKELLO
 • Height 5'11" / 180 cm
 • Bust 32" / 81 cm
 • Waist 23" / 59 cm
 • Hips 34.5" / 87 cm
 • Shoe 7 UK / 41 EU
 • Hair White
 • Eyes Brown
Tricia Akello